แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2567 วัดธรรมบูชา

             วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 น. นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2567 ณ วัดธรรมบูชา จังหวัดสุราษฎร์ธานี