ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีแก่ นางกมลา รักษ์วงศ์

                ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติ และกัลยาณมิตรทุกท่านร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีแก่ นางกมลา รักษ์วงศ์
เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
ณ หอประชุมบวรศิลป์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา