คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์และผู้ตรวจเวร

คำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์และผู้ตรวจเวร ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 – 31 มีนาคม 2567 และคำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์