ผลงานดีเด่น

ทีมบาสเกตบอล โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน19 ปีชาย และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปีชาย รายการ ”จุดประกายบาสเกตบอล” ประจำปี 2564 ณ จังหวัดภูเก็ต
Read More
เด็กหญิงจิดาภา แก้วนาม นักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ ในฐานะผู้เป็นแบบอย่างที่ดีด้านวัฒนธรรม“วัฒนธรรมวินิต” เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 จากกระทรวงวัฒนธรรม
Read More
เด็กชายอริยะ ถาวรวงษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 เด็กหญิงจิรนภา คำทิพย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าสู่การแข่งขันรอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศในโครงการวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
Read More