สุธน ภักดี

ร่วมให้การต้อนรับ คุณสม แซ่โค้ว ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้บริจาคจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้โรงอาหาร

        วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16:00 น. นา …

ร่วมให้การต้อนรับ คุณสม แซ่โค้ว ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้บริจาคจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้โรงอาหาร Read More »

ประชุมหัวหน้าครูเวรประจำวันและพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา(พสน.)

          วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ 2566 เวลา 15:15 น. น …

ประชุมหัวหน้าครูเวรประจำวันและพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา(พสน.) Read More »

ร่วมประชุมการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565

             วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น …

ร่วมประชุมการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 Read More »

นายไพศาล ชนีมาส มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

         วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2566  นางเพียงแข ช …

นายไพศาล ชนีมาส มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา Read More »

กิจกรรมให้ความรู้แก่เพื่อนนักเรียน เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

           วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 งานต่อต้านยาเ …

กิจกรรมให้ความรู้แก่เพื่อนนักเรียน เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก Read More »

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานโครงการ To Be Number One

          วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 …

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานโครงการ To Be Number One Read More »