สุธน ภักดี

นายนิติภูมิ สาโรชวงศ์ รับทุนการศึกษา ทุนพัฒนาชาติ สวช.

            ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึ …

นายนิติภูมิ สาโรชวงศ์ รับทุนการศึกษา ทุนพัฒนาชาติ สวช. Read More »

นายปพนต์ฐวัฒน์ เทพเลื่อน รับรางวัล “เด็กดีศรีเมืองสุราษฎร์ ปีที่ 2”

           ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิ …

นายปพนต์ฐวัฒน์ เทพเลื่อน รับรางวัล “เด็กดีศรีเมืองสุราษฎร์ ปีที่ 2” Read More »

นายสุชาติ หงษ์ทอง ได้รับการคัดเลือก “ประธานกรรมการสถานศึกษาดีเด่น”

                 ขอแสดงความยินดีกับ นายสุชาติ หงษ์ทอง ป …

นายสุชาติ หงษ์ทอง ได้รับการคัดเลือก “ประธานกรรมการสถานศึกษาดีเด่น” Read More »

ร่วมใจสวมเสื้อผ้าสีม่วงเพื่อแสดงความจงรักภักดี

            วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นางเพียงแข ชิต …

ร่วมใจสวมเสื้อผ้าสีม่วงเพื่อแสดงความจงรักภักดี Read More »