สุธน ภักดี

กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2566 ณ ลานโดม สม-เพชรวารี

       วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2556 กลุ่มสาระการเรีย …

กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2566 ณ ลานโดม สม-เพชรวารี Read More »

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ

          วันที่ 26-27 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 08.30 น. นา …

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ Read More »

ร่วมการประชุม “คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 1/2566

         วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 13.30 น. นางเพี …

ร่วมการประชุม “คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 1/2566 Read More »

กิจกรรมการสร้างแกนนำนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC เพื่อพัฒนาสังคมแห่งความสุข

        กิจกรรมการสร้างแกนนำนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC …

กิจกรรมการสร้างแกนนำนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC เพื่อพัฒนาสังคมแห่งความสุข Read More »

ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมเมืองคนดี

             นายไพศาล ชนีมาส รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารง …

ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมเมืองคนดี Read More »