สีประจำโรงเรียน

น้ำเงิน  เหลือง                      
น้ำเงิน  หมายถึง  สีสัญลักษณ์แทนพระมหากษัตริย์
เหลือง  หมายถึง สีสัญลักษณ์แทนพระพทธศาสนา