หล่อเทียนพรรษา เทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2567

             วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2567 โดยมีนางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร เครือข่ายผู้ปกครอง คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เข้าร่วมกิจกรรม ณ สวนภูมิรักษ์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา