มอบรางวัลและเกียรติบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

            วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียน
ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางด้านกีฬาจากกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ณ อาคารสม – เพชรวารี
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา