ร่วมบริจาคทุนการศึกษา “ปั้นน้ำใจให้น้อง”

               ขอเชิญชวนคณะคุณครู ผู้ปกครอง และเพื่อน ๆ ชาวน้ำเงินเหลืองร่วมบริจาคทุนการศึกษาให้เด็ก ๆ กับโครงการ
“ปั้นน้ำใจให้น้อง” โดยจำนวนเงินทั้งหมดจะเป็นการสมทบทุนมอบแก่นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านใน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 
ขอกราบขอบพระคุณสำหรับโอกาสการศึกษาของน้อง ๆ โรงเรียนวัดบ้านในเป็นอย่างสูง 
สโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา