สพฐ.สัญจร รวมพลังแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากร

              วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 น. นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ร่วมให้การต้อนรับ ดร. เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยคณะทีมงานจาก สพฐ. ในโอกาสร่วมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสถานีแก้หนี้
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเข้าร่วมการประชุม “สพฐ. สัญจร ขอบคุณสหกรณ์ พร้อมให้กำลังใจสถานีแก้หนี้
รวมพลังแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ” โดยมี นายสุคนธ์ หนูภักดี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ หอประชุมบวรศิลป์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา