ผลการแข่งขันวันวิชาการเปิดบ้านห้องเรียนพิเศษ SMTE ครั้งที่ 14

              วันที่ 5-7 กรกฎาคม พ.ศ.2567 นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE เข้าร่วมการแข่งขันวันวิชาการ
เปิดบ้านห้องเรียนพิเศษ SMTE ครั้งที่ 14 ณ โรงเรียนสตรีพัทลุง จ.พัทลุง

สรุปผลการแข่งขันดังนี้
เหรียญทอง 5 รายการ
เหรียญเงิน 4 รายการ
เหรียญทองแดง 3 รายการ
และชมเชย 2 รายการ