“เติมคนดีครั้งยิ่งใหญ่ 1 ล้านคนให้สังคม”

              วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. ถึง 11.00 น ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา นำนักศึกษา
วิชาทหารชั้นปีที่ 2 จำนวน 100 นายเข้าร่วมกิจกรรม รด.จิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจกับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารตามโครงการ
“เติมคนดีครั้งยิ่งใหญ่ 1 ล้านคนให้สังคม” เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารได้แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 72 พรรษา