แสดงความยินดี น.ส.กัญจน์ชญาณัท วงศ์จิระศักดิ์

              โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวกัญจน์ชญาณัท วงศ์จิระศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านไสใน