ร่วมการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปี 2567

             วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567 นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้นายเอกภาพ อินทร์จันทร์ และ
นายเทพพิทักษ์ คำตัน ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่หนึ่ง เข้าร่วมการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับนานาชาติ รอบสอง ระดับประเทศ ประจำปี 2567 ณ อาคารมนินทร์ ปัจจักขะภัติ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี