ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี นางสาวกัญจน์ชญาณัท วงศ์จิระศักดิ์

            ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีแด่ นางสาวกัญจน์ชญาณัท วงศ์จิระศักดิ์ เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านไสใน ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านไสใน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี