ร่วมสรงน้ำพระ และแจกน้ำดื่มแก่ผู้เข้าร่วมขบวน สงกรานต์ 2567

            วันเสาร์ ที่ 13 เมษายน 2567 นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ร่วมสรงน้ำพระ และแจกน้ำดื่มแก่ผู้เข้าร่วมขบวนแห่ประเพณีวันสงกรานต์ เพื่อส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีไทย ประจำปี 2567