เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ให้บริการฉีดพ่นยากันยุง

            วันพุธ ที่ 17 เมษายน 2567 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ให้บริการฉีดพ่นยากันยุงบริเวณห้องเรียน ห้องสำนักงานและอาคารต่าง ๆ ภายในโรงเรียน เพื่อกำจัดยุงลาย และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา