ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

             วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน และคุณครูชญาภา บุญล้ำ
ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่ สพฐ.กำหนด ด้านผลงานและด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา
ในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมศรีวาโย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร