ประชุมครูและบุคลากร รดน้ำขอพร สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2567

             วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เข้าร่วมการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนเมษายน และร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพร
สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 ณ หอประชุมบวรศิลป์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา