นักเรียนลำดับสำรอง รายงานตัวเข้าเรียน 2567 ประเภทนักเรียนโควต้า ครั้งที่ 3

            ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เรื่อง นักเรียนลำดับสำรอง ม.3 เดิม รายงานตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภทนักเรียน ม.3 เดิม(โควต้า) ครั้งที่ 3