นักเรียนสอบได้ลำดับสำรองรายงานตัว ม.4 2567

            ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เรื่อง นักเรียนสอบได้ลำดับสำรองรายงานตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภทโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง