ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้สอน คอมพิวเตอร์

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาคอมพิวเตอร์