ขึ้นบัญชีนักเรียนสอบได้ลำดับสำรอง ม.1 รอบทั่วไป 2567 (เพิ่มครั้งที่ 2)

              ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เรื่อง ขึ้นบัญชีนักเรียนสอบคัดเลือกได้ลำดับสำรองเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2567 ประเภทโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง (เพิ่มครั้งที่ 2)