ประชุมใหญ่สามัญ 2566 สมาคมสตรีสุราษฎร์ธานีและสุราษฎร์พิทยา

           วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา พร้อมด้วยนายจรัล คัมภีร์ภัทร และครูสาลีรัตน์ ทองขาว เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 ของสมาคมศิษย์เก่าสตรีสุราษฎร์ธานีและสุราษฎร์พิทยา
โดยมีนางสุณิสา วงศ์เจริญ นายกสมาคมศิษย์เก่าสตรีสุราษฎร์ธานีและสุราษฎร์พิทยา เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมบวรศิลป์
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา