นักเรียนสอบได้ลำดับสำรองรายงานตัว ม.1 2567 (เพิ่มครั้งที่ 3)

            ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เรื่อง เรียกนักเรียนสอบได้ลำดับสำรองรายงานตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2567 ประเภทโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง (เพิ่มครั้งที่ 3)