รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลจากธนาคารโรงเรียน

          ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลจากธนาคารโรงเรียน ตรวจสอบรายชื่อรับของรางวัลได้ที่ หน้าห้องธนาคารโรงเรียน ในวันและเวลาที่เปิดทำการ