มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียน

               วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ.2566 นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบรางวัลและเกียรติบัตร
ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันจากกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และการแข่งขันทักษะ เนื่องในสัปดาห์คณิตศาสตร์ ประจำปี 2566 จากกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และการแข่งขันทักษะจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และรางวัลทูตวัฒนธรรมแห่งสยาม จากชมรมส่งเสริมวัฒนธรรมเด็กและเยาวชนต้นแบบ ณ อาคารสม-เพชรวารี โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา