นายไพศาล ชนีมาส มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

         วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2566  นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นายไพศาล ชนีมาส มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาจากกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา