กิจกรรมให้ความรู้แก่เพื่อนนักเรียน เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

           วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 งานต่อต้านยาเสพติด สภานักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา และ นักเรียนชมรม To Be Number One จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เพื่อนนักเรียนเพื่อให้ตระหนักถึงโทษและอันตรายต่างๆจากการสูบบุหรี่ และ ยาเสพติด เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก