ร่วมประชุมการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565

             วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน
พร้อมด้วยนายภิษช์วิศักดิ์ แก้วมณี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการและคณะครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ร่วมประชุมการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร.สมพร เพชรสงค์ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ให้คำแนะนำแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา