กิจกรรมอบรม Adobe Photoshop ให้กับนักเรียนในโครงการนักเรียนพิเศษ EST

          โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี EST จัดกิจกรรมอบรม Adobe Photoshop ให้กับนักเรียนในโครงการนักเรียนพิเศษ EST ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ม.1/11 และ ม. 1/12 จำนวน 71 คน วันที่ 9-10 มีนาคม พ.ศ. 2566