ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์นักเรียนโควต้า โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์นักเรียนโควต้า โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
1. ยืนยันสิทธิ์ตามกำหนดการ ใช้เลขประจำตัวนักเรียนในการยืนยันสิทธิ์ 
2. การยืนยันสิทธิ์
-2.1 ยืนยันสิทธิ์และแผนการเรียนที่ได้ – ระบบจะบันทึกข้อมูลการสมัครสอบเข้าศึกษาต่อ โดยอัตโนมัติ นักเรียนจะได้รับเลขประจำตัวสอบที่ขึ้นต้นด้วยเลข 6 (ใช้ในการล็อกอินเข้าระบบเพื่อรายงานตัว/มอบตัว) และเลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน ไม่สามารถสมัครสอบได้อีก
-2.2 กรณีนักเรียนไม่ยืนยันสิทธิ์และแผนการเรียนที่ได้ หมายถึง นักเรียนสละสิทธิ์โควต้า ให้นักเรียนสมัครสอบด้วยตนเอง สมัครสอบ ม.4 รอบทั่วไป