ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโควต้า ปีการศึกษา 2566

          ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา (ม.3 เดิม) ปีการศึกษา 2566