กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2566 ณ ลานโดม สม-เพชรวารี

       วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่2 ภาษาจีน จัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2566 ณ ลานโดม สม-เพชรวารี โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของวันตรุษจีน  ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางวัฒนธรรมผ่านการแสดงผลงาน  ซุ้มวิชาการ และการประกวดต่างๆ