ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ

          วันที่ 26-27 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 08.30 น. นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา พร้อมด้วยนางสาวจิระวัฒน์ ขวัญใจ ผู้จัดการศูนย์ HCEC โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จุดที่ 3 ภาคใต้ ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช รีสอร์ท อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา