พิธีเปิดการอบรมและให้กำลังใจนักเรียนแกนนำ กิจกรรมการสร้างแกนนำนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC. เพื่อพัฒนาสังคมแห่งความสุข

          วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 08.30 น. นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ร่วมเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC และนายภิษช์วิศักดิ์ แก้วมณี รองผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์กิจกรรมการสร้างแกนนำนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC เพื่อพัฒนาสังคมแห่งความสุข ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting