รางวัลชมเชย ตอบปัญหาเกษตร ประมง และอาหาร

ผลการแข่งขันงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2565 รายการแข่งขันตอบปัญหาเกษตร ประมง และอาหาร
ได้รางวัลชมเชย คือ นางสาวนัทธมน. โภคภิรมย์ ม.5/13
ส่วนนักเรียนที่ได้รับรางวัลเข้าร่วมคือ 
1. นางสาวภณิดา นันทคีรี ม.5/4
2. นางสาวรุ่งรัตนา นิลเพชร ม.5/4
3. นายพงษ์ชัยวัฒน์ นักฟ้อน ม.5/13
 ครูที่ปรึกษา ครูพรทิพย์ เกิดแก้ว และครูจันจิรา ฤทธิจักร