รางวัลชนะเลิศ รายการหนึ่งคำตอบล้านคำถามทางเคมี

ผลการแข่งขันงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2565 รายการหนึ่งคำตอบล้านคำถามทางเคมี ได้รางวัลรองชนะเลิศ
สมาชิกในทีม
1.นางสาว ณภัทร ทรัพย์เมฆ ม.5/11
2.นางสาว จิรัชญา ชามโสม ม.5/13
3.นางสาวอธิชา สุราษฎร์ ม.5/13
ครูที่ปรึกษา ครูชมัยพร จันทรศรี