นายไพศาล ชนีมาส รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในการประเมินครูผู้ช่วย คุณครูอภิษร ทวยเจริญ ณ ห้องประชุมเฟื่องนภา

                วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา มอบหมายให้นายไพศาล ชนีมาส รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในการประเมินครูผู้ช่วย พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมิน 2 ท่าน ได้แก่ คุณครูกมลมาศ นเรนทร์ราช ครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี และคุณครูสรัช พูลสมบัติ ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ร่วมประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแข็ง ตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่ 1 ของคุณครูอภิษร ทวยเจริญ ณ ห้องประชุมเฟื่องนภา