ขอเชิญชวนคณะครูและบุคลากรที่สนใจเข้ารับชมงานสัมมนา ผ่านทางช่องทาง OBEC Channel

             กลุ่มบริหารงานบุคคล ขอเชิญชวนคณะครูและบุคลากรที่สนใจเข้ารับชมงานสัมมนา ผ่านทางช่องทาง OBEC Channel 

-https://www.obectv.tv/index.html 

-https://www.facebook.com/obectvonline 

-https://www.youtube.com/obectvonline 

ในวันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 17.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ คลิกที่นี่