ด.ญ.กชกร วิเมศ ได้รับรางวัลชมเชยในประกวดวาดภาพระบายสีหัวข้อ “สัตว์น้ำมงคล” งานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 32 ประจำปี พ.ศ. 2565

             น้องแก้วจ๋า ด.ญ.กชกร วิเมศ นักเรียนชั้นมัธยามศึกษาปีที่ 3/6  
ได้รับรางวัลชมเชยในประกวดวาดภาพระบายสีหัวข้อ “สัตว์น้ำมงคล”
เนื่องในงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 32 ประจำปี พ.ศ. 2565
การแข่งขันวาดภาพระบายสีระดับประเทศ ซึ่งมีนักเรียนส่งภาพประกวดหลายพันคน