ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด