เด็กชายอริยะ ถาวรพงษ์ ม.2/11 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การสอบแข่งวิชาคณิตศาสตร์ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565