ครูสิรภพใสสะอาด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ร่วมงาน “เสวนา ครูปล่อยของ เรื่องที่ครูอยากเล่า สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ครั้งที่ 1”