ชนะเลิศหญิงคู่ Tecnifibre-Sly Black Schools Tennis Juniors tournament

            ผลการแข่งขันเทนนิสรายการ Tecnifibre-Sly Black Schools Tennis Juniors tournament ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2567 จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีดังนี้
-รางวัลชนะเลิศประเภทหญิงคู่รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ประเภทหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 12 ปี
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ประเภทหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 14 ปี
ได้แก่ เด็กหญิงสิรภัสสรณ์ พนมวัน ณ อยุธยา ม.1/7