รองชนะเลิศอันดับ 2 PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 3 ภาคใต้ (South)

            เด็กหญิงณัฐหทัย อินทร์ทรัพย์ ม.2/7 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 14 ปี
การแข่งขันเทนนิส PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 3 ภาคใต้ (South) เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2567 ณ จังหวัดภูเก็ต