รางวัลชมเชย สโมสรไลออนส์ เมืองคนดีสุราษฎร์

            วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 นางสาวไอริสา พรมมา ม.5/2 ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง
สโมสรไลออนส์ เมืองคนดีสุราษฎร์ ณ ห้างสหไทยการ์เด้น พลาซ่า สุราษฏร์ธานี