พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำโรงเรียน ปีการศึกษา 2567

             วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 07.30 น. นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา