ประชุมครูและบุคลากร ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

             วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เข้าร่วมการประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
ประจำเดือนพฤษภาคม ปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุมบวรศิลป์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา