ชนะเลิศ PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 3 ภาคใต้ (South)

           นางสาวธนิสรา จงควินิต ม.5/6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทเยาวหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 16 ปี ในรายการ – PTT-ลอนเทนนิส
พัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 3 ภาคใต้ (South) เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2567 ณ สนามกีฬากลาง (สนามชัย) จังหวัดภูเก็ต